Vastuullisuus

Haluamme edistää kestävää kehitystä

Nordic Waterproofingin liiketoimintakonsepti perustuu kestävälle kehitykselle – suojelemme, säilytämme ja edistämme kestävyyttä, energiatehokkuutta, hiilineutraaleja vaihtoehtoja sekä lisäämme luonnon monimuotoisuutta vihreän infrastruktuurin avulla.

Nordic Waterproofing -konsernissa toimimme aina rehellisesti. Työskentelemme tuottaaksemme lisäarvoa sidosryhmillemme vaarantamatta pyrkimyksiämme säilyttää korkea etiikka ja moraali liiketoiminnan periaatteidemme mukaisesti. Edellä mainitun saavutamme noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia, ylläpitämällä voimakkaita arvoja konsernissamme sekä luomalla ja pitämällä yllä hyviä suhteita kollegoihimme, asiakkaisiimme, toimittajiimme sekä yhteisöihin, joissa toimimme.

Eettiset ohjeet

Nordic Waterproofingin Eettiset ohjeet on näkemyksemme siitä, miten toimimme vastuullisesti. Jokaisen konsernissamme työskentelevän tulee sitoutua noudattamaan eettisiä ohjeita.

Vastuullinen kumppani

KerabitPro rakentaa laadukkaasti pitkällä kokemuksella katto-, vedeneristys- ja pihakansirakenteita. Toimiva ja laadukas lopputulos saavutetaan kokeneilla ja koulutetuilla, ammattitaitoisilla työntekijöillä, oikeilla materiaaleilla sekä laatujärjestelmää noudattamalla.

KerabitPro Oy:llä on Suomen Vahvimmat -sertifikaatti, joka kertoo yrityksen vakaasta pohjasta sekä luotettavuudesta. www.asiakastieto.fi. Lisäksi olemme Luotettava Kumppani www.vastuugroup.fi.

KerabitPro Oy:llä on Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys ja käytössä myös RALA-palaute.

Olemme Kattoliiton jäsen. Kattoliitto muun muassa edistää hyvää kattorakentamista ympäristö ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden sekä edistää alan työ- ja paloturvallisuutta. Päätavoitteena on yhä toimivammat ja kestävämmät kattoratkaisut suomalaisiin kiinteistöihin.

Toimintamme laatu on määritelty laatukäsikirjassamme. Laatukäsikirjassa määritellään laatuvastuumme eri toiminnoissa, työturvallisuus sekä toimintamme ympäristö ja siisteys.

Toimivat ja pitkäikäiset ratkaisut

Pyrimme jakamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tietoa toimivista ja pitkäikäisistä ratkaisuista. Esimerkiksi suunnittelijoille olemme toteuttaneet suunnitteluohjeistuksia toimivista katto- ja vedeneristysratkaisuista.

Käytämme urakoinnissa emoyhtiömme kotimaisia, Lohjan tehtaalla valmistettuja tuotteita

Nordic Waterproofing Oy:n Kerabit-tuotteiden valmistus ja myynti on sertifioitua: ISO 9001 -laatusertifiointi vuodesta 1995 lähtien ja ISO 14001 -ympäristösertifiointi vuodesta 2002 lähtien. Kaikki harmonisoidun tuotestandardin piirissä olevat tuotteemme ovat CE-merkittyjä.

Lohjan tehdas on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja anonut päätuotteilleen Kerabit-bitumikatteille avainlippumerkin. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja siihen liitetään kotimaisuuden lisäksi muita positiivisia arvoja kuten luotettavuus, vastuullisuus ja kotimainen työllistäminen. Avainlippu-merkki löytyy kaikkien avainlipullisten tuotteiden tuotetarroista.

Useat asentamamme katteet, esimerkiksi Kerabit 4000 Base ja 5000 Top ovat Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksyttyjä. Listalla mukana olevat tuotteet ovat Ympäristömerkinnän tarkastamia ja hyväksymiä, eli ne ovat läpäisseet Joutsenmerkin talokriteerien vaatimukset. Listan Joutsenmerkittyihin rakennuksiin hyväksytyistä tuotteistamme löydät täältä >

Emoyhtiömme Nordic Waterproofing Oy on Green Building Council Finlandin jäsen. Green Building Councilin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi.

Tehtaan käyttämä energia biokaasua ja vihreää sähköä

Emoyhtiömme Nordic Waterproofing Oy:n Lohjan tehtaan tuotantoa pyritään kehittämään koko ajan vähähiilisemmäksi. Lohjan tehtaalla on tehty materiaali- ja energiakartoitus ja sen pohjalta maakaasu on vaihdettu biokaasuksi ja sähkö vihreään sähköön keväällä 2022. Näiden toimenpiteiden seurauksena bitumikatetuotannon vuotuiset CO2-päästöt pienenevät noin miljoona kiloa.

Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja vastuullisia ratkaisuja

Asennuspalveluissamme pyrimme aina huomioimaan asennusratkaisujen pitkäikäisyyden ja teknisen toimivuuden, joka osaltaan vähentää luonnonvarojen käyttöä. Suosimme tarjoamassamme ympäristöystävällisiä tuotteita. Palveluumme kuuluvat kattoremontit, joiden yhteydessä toteutamme aurinkokatto- ja lisälämmöneristysratkaisut, viherkatot ja -kannet sekä puiset Kerabit-kattoelementit asennettuina. Urakoimme myös pihakansia sekä tiili- ja peltikattoja.

Bitumikatoissa haasteenamme on pääraaka-aineiden, kuten bitumin fossiilisuus. Emoyhtiömme on tutkinut vähähiilisempiä raaka-ainevaihtoehtoja ja tuonut ensimmäisenä markkinoille vähähiilisen tuotesarjan, Kerabit Naturen. Nature-katteissa fossiilinen bitumi on osittain korvattu uusiutuvalla mäntyöljyllä. Kerabit Nature -sarjan tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt ovat noin 25 % pienemmät kuin vastaavien perustuotteiden.

Nature-pintakermi on saatavana LESSNOX®-pintasirotteella. LESSNOX-sirote edistää haitallisten typen oksidien (NOx) hajoamista ja siten puhdistaa ilmaa. Hajoamisen tuloksena syntyvät nitraatit ravitsevat luontoa ja sen kasveja. Tuhannen neliön LESSNOX-katto neutraloi vuodessa saman määrän typen oksideja mitä henkilöauto keskimäärin tuottaa noin 3300 kilometrin ajolla. LESSNOXin vaikutus paremman ympäristön puolesta kestää koko katon käyttöiän ajan. Lisäksi katteen vaalean värin ansiosta kattopinta ei kuumene kuten tumma kate, joten jäähdytysenergian tarve voi olla pienempi.

Konsernimme tarjoaa muitakin ekologisia ratkaisuja

Nordic Waterproofing Oy:n lisäksi konserniimme kuuluu muitakin ekologisia ratkaisuja tarjoavia yhtiöitä:

  • KerabitPro Oy: kattoremontit, joiden yhteydessä aurinkokatto- ja lisälämmöneristysratkaisut, viherkatot ja -kannet, SeiKatin elementit asennettuina
  • SeiKat Oy: puiset katto- ja parveke-elementit
  • LA Kattohuolto Oy: katon elinkaarta pidentävät monipuoliset huolto- ja korjauspalvelut
  • Playgreen Oy: aurinkosähköjärjestelmät ja latauspisteet

Lisätietoa konsernistamme >

Uusiutuvan energian käyttöönoton mahdollistaminen

Urakoimme asiakkaillemme uusiutuvien energiamuotojen ja kehittyneiden sekä kestävien teknologioiden käyttöönoton. Kerabit Aurinkokattoratkaisujen ohutkalvopaneeli mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöönoton myös saneerattavilla katoilla ja haastavissakin kohteissa. Katteen pinnassa kiinni oleva ratkaisu ei juurikaan lisää painoa katolla, eikä ole herkkä tuulen vaikutukselle. Järjestelmän kehityksessä on huomioitu katon vesitiiveys ja pitkäikäisyys, huollettavuus ja ylipäätään tekninen toimivuus. Toimitamme ja asennamme myös perinteisiä aurinkopaneeleita. Loiville katoille tarjoamme ainutlaatuisen kiinnitysmekaniikan: katolle ei lisätä ylimääräistä kuormitusta tai aiheuteta läpikiinnityksestä aiheutuvia vuotoriskejä. Tarjoamme aurinkoenergiamahdollisuuden sekä uudis- että saneerauskohteisiin kattourakan yhteydessä. Myös sähköautojen latauspisteitä on saatavilla kauttamme.

Jätteiden ehkäisy ja vähentäminen

Lajittelemme jätteet ja ohjaamme kierrätykseen ne mitkä voidaan kierrättää. Purettaessa bitukermit kierrätetään asfaltin raaka-aineeksi mahdollisuuksien mukaan.

Työn turvallisuus ja hyvinvointi

Hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein voimavaramme ja turvallisuusnäkökohdat ovat tärkeä osa työtämme. Huolehdimme niin oman henkilöstömme työturvallisuudesta kuin työmaidemme lähellä liikkuvien ulkopuolisten turvallisuudesta. Panostamme työturvallisuuden edistämiseen ja loukkaantumisien ehkäisyyn. Työturvallisuuden ylläpitäminen on joka päivä meidän jokaisen vastuulla, ja siksi kannustamme työntekijöitä parantamaan työturvallisuutta jatkuvasti. Tarkkaavaisen ja huolellisen työskentelyn tuloksena olemme saaneet vähennettyä työtapaturmien ja loukkaantumisten määrää. Työterveyshuollon lisäksi tuemme henkilöstömme hyvinvointia tarjoamalla liikunta- ja hyvinvointietuja. Tarjoamme töitä nuorille, esimerkiksi oppisopimuskoulutukset.

Jokainen tapaturma tutkitaan ja vastaavien tapausten ehkäisemiseksi henkilökunnalle ohjeistetaan työturvallinen tapa toimia. Käytössämme on TR-mittaukset ja turvallisuushavaintomenettely.

Pyydä tarjous Pyydä tarjous Ota yhteyttä Ota yhteyttä