Huolto pidentää katon kattoikää

Pientä vai vähän suurempaa ongelmaa katolla? Teemme pienemmätkin korjaukset ja huoltotoimenpiteet katon käyttöiän pidentämiseksi!

Akuutin vesivahingon yllättäessä tai uhatessa on syytä kääntyä kattospesialistin puoleen. Lisävahinkojen estäminen, vahingon kartoitus ja vuotopaikan väliaikainenkin korjaaminen täytyy tehdä huolella.

Ennakoivalla, säännöllisellä ja ammattimaisella vesikaton huollolla on mahdollista huomata myös takuuaikaiset puutteet ajoissa, mikäli sellaisia ilmenee.

Lataa tästä katon elinkaariopas >

Katon huolto maksaa itsensä takaisin

Materiaalista riippumatta jokaista kattoa täytyy huoltaa, jotta katon elinkaari olisi suunnitelmien mukainen. Huolto tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa – keväällä kun lumet ovat sulaneet ja syksyllä heti sen jälkeen kun kaikki lehdet ovat puista pudonneet, mutta kuitenkin ennen lumentuloa.

Huoltotoimenpiteiden täsmällinen ajoitus ei ole niin tärkeää kuin se, että katolla varmasti käydään, mahdolliset ongelmat havaitaan ja ne myös korjataan ajoissa ja dokumentoidusti. Katon puhdistus irtonaisesta roskasta on myös yksi tärkeä huoltotoimenpide: sillä varmistetaan veden hallittu poisjohtaminen katolta ja kiinteistön seinän vierustoilta.

Viherkatoilla valitaan myös tavoiteltu ja toteutettava hoitoluokitus. Hoitoluokka määrittää laatutason siisteydessä, kasvillisuuden elinvoimaisuuden turvaamisessa, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden kunnossa sekä viheralueen yleisilmeessä. Ylläpidon tehokkuus ja säännöllisyys takaavat halutun laatutason saavuttamisen. Viheralueen rakentamisen tai perusparantamisen jälkeen tarvitaan tehokkaampaa ylläpitoa kuin myöhempinä vuosina kasvillisuuden vakiinnuttua.

Hoitoluokitukseksi useimmille viherkatoille soveltuu A3 Käyttö- ja suojaviheralueet (kiinteistöjen piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavia osia) tai B5 Arvoniitty (maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä viheralue). Lisää voit lukea esimerkiksi julkaisusta Päätöksentekijän opas: Viherhoidon ABC. Viherympäristöliitto ry.

Pyydä tarjous Pyydä tarjous Ota yhteyttä Ota yhteyttä